Trénuj úprimne Aikido a potom sa zlé myšlienky a činy prirodzene stratia. Každodenný tréning Aikido umožní tvojmu vnútornému božstvu zažiariť jasnejšie a jasnejšie.

Nezaoberaj sa správnosťou a nesprávnosťou iných. Nebuď vypočítavý a nejednaj neprirodzene. Ponechaj si svoje srdce sústredené na Aikido a nekritizuj iných učiteľov alebo tradície