O sensei: „Tvárou v tvár nepriateľovi stačí stáť, nič viac.“

Zakladateľ

Čo je Aikido

Kedy/ako

História klubu

Dokumenty